IHOHOTERWA RIKORERWA ABANA (13-17) Compassion International | Diane Uwitonze | Rwanda

1 Weeks

Iri somo rigamije kwigisha ihohoterwa rikorerwa abana nuko twaryirinda. Riragufasha kandi kumenya icyo wakora igihe uhohotewe. 

Join

Ese waba uzi ihohoterwa rikorerwa abana?

Muri iri somo urigamo:

Igice cya 1: Ihohoterwa ni iki?

Igice cya 2: Ubusobanuro bw’ihohoterwa rikorerwa abana

Igice cya 3: Imiterere y'ikibazo

Igice cya 4: Amoko y'ihohoterwa rikorerwa abana

Syllabus

  • Kanda hano utangire isomo
  • Kanda hano utumenyeshe uko amasomo wakoze kuri mudasobwa binyuze muri LMS yagenze (Survey: 13-17)

When would you like to begin ?